Byggeriet

AART architects har vundet projektkonkurrencen om opførelsen af ny skole og børnehus i Vrå med folkebibliotek, musisk skole, ungdomsklub, idrætshal og sammenhængende udearealer. Hjørring Kommune har valgt NCC som råhusentreprenør på opgaven.

Meget mere end institutioner
Den nye skole og børnehus i Vrå er fremtidens læringssted og dagligdagens samlingspunkt i Vrå, og sætter bæredygtige og pædagogiske principper højt. Placeringen i skov og natur, hvor byen møder landet, giver rige muligheder for forskellige pædagogikker og undervisningsformer, som inspirerer og udfordrer børn og voksne både i lege-og læringssituationer. Grænsen mellem læring, kultur, idræt, bevægelse, fritidsaktiviteter og almindeligt socialt samvær er flydende, hvor alle uanset alder og interesser er velkomne. 

Vinderprojektet hedder Læringsskoven og er tegnet af AART architects i et samarbejde med JAJA architects og Søren Jensen rådgivende ingeniører.

NCC har vundet råhusopgaven i partnering, og entreprisen udgør 70 mio. kroner ud af projektets samlede budget på 178 mio. kroner. Opgaven er vundet med vægtning på 50 pct. på prisen og 50 pct. på kvalitet.

Efter sommerferien 2018 begynder færdigprojekteringen af skolen, som afsluttes med et færdigt hovedprojekt og en byggetilladelse, som efter planen skal ligge klar først i 2019.

Nedenstående illustrationer er ikke endelige.

Vrå Skole og Børnehus - overordnet idé

Hjerterummet - det samlende midtpunkt

Skolens læringsrum, klasser og fællesområder

Børnehuset: Børnehave og vuggestue

Udeområder

Facader og snit