Workshops

Ledere, medarbejdere og elever får indflydelse på byggeriet i Vrå.

I efteråret 2017 har der været afholdt tre spændende workshops om den nye skole og børnehus i Vrå.

Under de forskellige workshops har ledelse og medarbejdere fra skole, børnehus, bibliotek, musisk skole, ungdomsklub og Idrætscenter Vendsyssel sparret med Hjørring Kommunes projektledelse og de arkitekter og ingeniører, der skal tegne Vrå Skole og Børnehus. Elever fra Vrå Skole har også været inddraget.

Alle deltagernes input skal være med til at danne grundlag for, hvordan de endelige tegninger af projektet skal se ud.

Den tredje brugerworkshop fandt sted den 21. og 22. november i Idrætscenter Vendsyssel og bød på oplæg og drøftelser om blandt andet bæredygtighed, akustik, indretning og udearealer.

Fem elever fra Vrå Skole deltog i workshoppen og kom blandt andet med forslag til at lave asfalterede ostebaner, hvor eleverne kan spille det populærere boldspild Ost, en parkeringsplads til løbehjul og en mur til at spille Antonios.

”Samarbejdet har givet os mulighed for at tænke tanker sammen med nogle af alle de mennesker, der skal bruge skolen og børnehuset. Vi har lært hinandens visioner og ønsker bedre at kende. Brugerne har samtidig fået mulighed for at påvirke de funktioner og pædagogiske metoder, som bygningerne og udearealerne skal kunne rumme” fortæller projektleder Lars Ole Christensen fra Hjørring Kommune.

De forskellige input skal nu bearbejdes og så vidt muligt indarbejdes i projektet. I januar måned skal arkitekterne præsentere deres endelige tegninger af den nye skole og børnehus i Vrå.

Læs også Eleverne i Vrå skal lege sig til en bæredygtig adfærd