Seks prototyper på innovative læringsmiljøer står klar til elever, medarbejdere og ledelse på Vrå Skole.

I løbet af skoleåret 2018-2019 skal elever, lærere og ledelse på Vrå Skole være med til at teste seks forskellige måder at indrette læringsmiljøer (undervisningslokaler).

Den viden og erfaringer skolen opnår med de forskellige læringsmiljøers pædagogiske værdi, anvendelighed i alle undervisningssituationer og kvalitet skal bruges som grundlag, når Hjørring Kommune skal indkøbe læringsmiljøer til den nye skole i Vrå.